FreeBSD + SAMBA AD Member Server

Ez az útmutató részletesen bemutatja egy SAMBA Member Server (3.6.23) konfigurálásához és beállításához szükséges lépéseket egy FreeBSD 9.2 operációs rendszert futtató kiszolgálón egy létező Windows Active Directory-ban.

Előkészületek

Az útmutató előfeltétele, hogy rendelkezésre álljon egy telepített, működőképes kiszolgáló, amelyen konfigurálva vannak az olyan részleteket, mint hosztnév, IP, DNS, időzóna stb. A telepítés előtt ajánlott egy rendszerfrissítést végrehajtani a következő parancsokkal:

# freebsd-update fetch
# freebsd-update install

Az útmutató a következő beállításokat használja. Ezek helyet saját értékeket kell használni:

LAN subnet: 192.168.17.0/24
AD domain: test.local
AD realm: TEST.LOCAL
DC name: testdc1.test.local
DC IP: 192.168.17.2
SAMBA name: testms1.test.local
SAMBA IP: 192.168.17.6

Adja hozzá a következő sorokat az /etc/sysctl.conf fájlhoz:

kern.ipc.maxsockbuf=16777216
kern.ipc.nmbclusters=32768
kern.ipc.somaxconn=32768
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
kern.maxvnodes=800000
net.inet.tcp.delayed_ack=1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery=0
net.inet.tcp.recvbuf_auto=1
net.inet.tcp.recvbuf_inc=524288
net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216
net.inet.tcp.recvspace=65536
net.inet.tcp.rfc1323=1
net.inet.tcp.sendbuf_auto=1
net.inet.tcp.sendbuf_inc=524288
net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216
net.inet.tcp.sendspace=65536
net.inet.tcp.mssdflt=1460
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.inet.udp.recvspace=65536
net.local.stream.recvspace=65536
net.local.stream.sendspace=65536

Adja hozzá a következő sort a /boot/loader.conf fájlhoz:

aio_load="YES"

Hogyha nem telepítette a port fát a rendszer telepítésekor, akkor hajtsa végre most a telepítését és frissítését:

# portsnap fetch extract
# portsnap fetch update

Hogyha még nincs telepítve a portmaster, akkor telepítse most:

# cd /usr/ports/ports-mgmt/portmaster
# make install clean
# rehash

Kerberos

Az Active Directory használatához szükség van a Kerberos hálózati hitelesítési protokollra. A FreeBSD alap telepítése tartalmazz a Heimdal Kerberos minimális telepítését, amely elegendő a Member Server konfigurálásához. Hozza létre az /etc/krb5.conf fájlt a következő tartalommal. Ügyeljen a kis/nagy betűs írásmódra:

[logging]
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
 default_realm = TEST.LOCAL
 dns_lookup_realm = true
 dns_lookup_kdc = true
 default_keytab_name = FILE:/etc/keytab.krb5
 default_etypes = arcfour-hmac-md5
 default_etypes_des = arcfour-hmac-md5

[realms]
 TEST.LOCAL = {
  kdc = testdc1.test.local
  default_domain = test.local
  admin_server = testdc1.test.local
  }

[domain_realm]
 .domain.tld = TEST.LOCAL
 domain.tld = TEST.LOCAL
 .DOMAIN.TLD = TEST.LOCAL

[appdefaults]
 pam = {
  debug = false
  ticket_lifetime = 36000
  renew_lifetime = 36000
  forwardable = true
  krb4_convert = false 
  }

[kadmin]
 require-preauth = true

Ellenőrizze le, hogy működik-e a Kerberos hitelesítés:

# kinit administrator

Adja meg a TEST\administrator felhasználó jelszavát (administrator@TEST.LOCAL). Jelenítse meg a Kerberos jegyeket:

# klist

A következőhöz hasonló jelenik meg:

Credentials cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
    Principal: administrator@TEST.LOCAL

 Issued      Expires     Principal
Apr 7 16:47:41 Apr 8 02:47:29 krbtgt/TEST.LOCAL@TEST.LOCAL

Óra szinkronizálása

A Kerberos nagyon kényes a dátum- és időbeállításra. Az egymással kommunikáló számítógépek között legfeljebb 5 perc eltérés lehet (ez a Windows Server 2003 alapbeállítása). Ezért nagyon fontos, hogy az órák szinkronizálása megfelelően be legyen állítva. A FreeBSD tartalmazza a ntpd szolgáltatást, amely beállítható úgy, hogy lekérdezzen más NTP kiszolgálókat (AD tartományvezérlő) az óra szinkronizálásához. Adja hozzá a következő sort az /etc/rc.conf fájlhoz, hogy az ntpd engedélyezve legyen a számítógép indulásánál:

ntpd_enable="YES"

Az alkalmazás beolvassa az /etc/ntp.conf fájlt, hogy meghatározza, mely NTP kiszolgálókat kell lekérdeznie. Adja hozzá a tartományvezérlőt a fájlhoz (több kiszolgálót is meg lehet adni):

server 192.168.18.2 prefer

Indítsa el az óra szinkronizálást:

# service ntpd start

SAMBA 3.6 telepítés és konfigurálása

Telepítse a SAMBA 3.6 alkalmazást:

# portmaster net/samba36

Válassza ki a következő opciókat, amikor a rendszer rákérdez:

ACL_SUPPORT
ADS
AIO_SUPPORT
CUPS
DNSUPDATE
FAM_SUPPORT
IPV6
POPT
QUOTAS
SYSLOG
UTMP
WINBIND

Fogadja el a többi csomag alapértelmezett opcióit. Hozza létre a /usr/local/etc/smb.conf fájlt:

[global]
  workgroup = TEST
  server string = Samba Server Version %v
  security = ADS
  realm = TEST.LOCAL
  domain master = no
  local master = no
  preferred master = no
  socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
  use sendfile = yes
  aio read size = 16384
  aio write size = 16384
  read raw = yes
  write raw = yes

  idmap config * : backend = tdb
  idmap config * : range = 1000000-2999999
  idmap config TEST : backend = rid
  idmap config TEST : range = 10000-99999
  winbind enum users = yes
  winbind enum groups = yes
  winbind use default domain = yes
  winbind nested groups = yes
  winbind refresh tickets = yes
  winbind offline logon = yes
  template homedir = /home/%D/%U
  template shell = /bin/sh

  client use spnego = yes
  client ntlmv2 auth = yes
  encrypt passwords = yes
  restrict anonymous = 2
  log file = /var/log/samba/log.%m
  syslog = 1
  log level = 0
  max log size = 500

  unix charset = UTF8
  display charset = UTF8

  load printers = no
  printing = bsd
  printcap name = /dev/null

  nt acl support = yes
  inherit acls = yes
  map acl inherit = yes
  unix extensions = no

[testshare]
  comment = Test share
  path = /usr/home/test
  read only = no
  valid users = @"TEST\Domain Users"
  admin users = TEST+Administrator
  force group = "Domain Users"
  directory mask = 0770
  force directory mode = 0770
  create mask = 0660
  force create mode = 0660
  access based share enum = yes

Módosítsa az /etc/nsswitch.conf fájlban a következő sorokat:

group: files winbind
passwd: files winbind

Csatlakoztassa a SAMBA kiszolgálót az AD tartományhoz:

# net ads join -U administrator
Enter administrator's password:

Adja meg a rendszergazda jelszavát. Sikertelen csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy a SAMBA kiszolgáló rendelkezik-e érvényes DNS A rekorddal a SAMBA kiszolgáló. Sikeres csatlakozás esetén a következő sorok jelennek meg:

Using short domain name -- TEST
Joined 'TESTMS1' to dns domain 'TEST.local'

Ellenőrizze le az ADS tagságot:

# net ads testjoin

Sikeresen kapcsolódás esetén a következő üzenet jelenik meg:

Join is OK

Adja hozzá a következő sorokat az /etc/rc.conf fájlhoz, a SAMBA kiszolgáló automatikus elindításához:

samba_enable="YES"
winbindd_enable="YES"

Indítsa el a SAMBA szolgáltatásokat:

# service samba start

Ellenőrizze le, hogy az ADS felhasználók és csoportok rendelkezésre állnak-e a helyi FreeBSD rendszer számára:

# wbinfo -u
# wbinfo -g

Felsorolja az összes ADS felhasználót és csoportok.

# getent passwd
# getent group

Felsorolja a FreeBSD rendszeren elérhető összes felhasználót és csoportot, ahol a lista végén megjelennek az ADS-ből származó elemek is.

Hozza létre a SAMBA teszt megosztást és állítsa be az engedélyeket:

# mkdir -p /usr/home/test
# chmod 0770 /usr/home/test
# chgrp "Domain Users" /usr/home/test

A SAMBA kiszolgálónak most már elérhetőnek kell lennie a Windows AD számítógépeiről.
Indítsa újra a FreeBSD kiszolgálót és ellenőrizze, hogy rendesen elindulnak-e a SAMBA szolgáltatások.