Allplan V14 adatok konvertálása Allplan 2008-as verzióra

Az idő előre haladtával lassan nem lesz olyan operációs rendszer és számítógép, amelyre működőképesen fel lehet telepíteni az Allplan 14-es verzióját. Ezért időről időre fel kell konvertálni a régebbi verziókkal készült projekteket, hogy azokat mindig hozzáférhető formában tudjuk tartani.

A leírás egyik ügyfelünk hálózatos (Wokrgroup) Allplan V14 adatain végrehajtott konvertáláson mutatja be a szükséges a lépéseket. Önálló, egyedi telepítés esetén a lépéseket értelemszerűen módosítani kell. A konvertálást nem az eredeti Allplan kiszolgálón, hanem egy külön számítógépen hajtottuk végre, amelyre az adatok az utolsó V14 mentésből állítottuk vissza.

A konvertálás előtt javasolt a teljes V14 hálózati mappáról (projektekkel, irodai beállításokkal és a felhasználói mappákkal együtt) biztonsági mentést készíteni, mivel egyes mérnöki modulok az Allplan 14-es verziójában találhatók meg utoljára. Az ilyen modulokkal készült rajzok a konvertálás után egyszerű konstrukcióként lesznek elérhetők. Amely ugyan elegendő a tervekbe való visszakereséshez, de a további szerkesztést nem teszik lehetővé.

Az Allplan V14 és az Allplan 2008 adatformátumai közötti nagy különbség miatt a konvertálást két lépésben kell végrehajtani. Először az adatokat 2004-es formátumra kell alakítani, és csak ezután lehet áttérni az 2008-as verzióra.

A konvertálás érinti mind a projekt, mind a felhasználói mappákban található adatokat.

Konvertálás Allplan 2004 verzióra

A konvertálás első lépéséhez telepíteni kell az Allplan 2004 hálózatos verzióját, Workgroupmanagerrel együtt. Ezután módosítani kell a megfelelő konfigurációs fájlokat, hogy azok megfeleljen annak a számítógépnek, amelyen a konvertálás lesz végrehajtva. Ezt követően kerül végrehajtásra a konvertálás.

Allplan 2004 telepítése

A telepítéshez szükségünk lesz az Allplan 2004 telepítő lemezére, vagy letölthetjük a Nemetschek ftp kiszolgálójáról vagy a következő címről: http://download.nazca.hu/Allplan/2004/2004.0b/CD/

A telepítés előtt létre kell hozni egy mappát az Allplan hálózatos telepítéséhez, és meg is kell azt osztani. Jelenesetben az Allplan hálózati mappájának útvonala legyen c:\adatok.

mkdir c:\adatok
net share adatok=c:\adatok /REMARK:"Allplan Network Folder"

A telepítés leírása megtalálható az Allplan 2004 dokumentációjában. A telepítéshez a következő beállításokat használtuk:

 • Új telepítés
 • Workgroupmanager telepítése: be
 • Programmappa: c:\nem\allplan2004
 • Központi fájlmappa: c:\adatok\nemetschek\allplan2004
 • Telepítési típus: Szokásos

Telepítés utáni lépések

Mivel a 14-verzió adatait szeretnénk konvertálni, ezért az Allplan 2004 telepítésekor létrejött  hálózati mappát át kell nevezni.

rename c:\adatok\nemetschek\allplan2004 allplan2004.ori

Célunk az, hogy az Allplan 2004 a V14-es adatokhoz férjen hozzá a telepítéskor meghatározott útvonalon. Ezért át kell másolni a V14 hálózati mappáját az Allplan 2004 mappájába. Példánkban a V14 mentésből visszaállított hálózati mappája  a c:/v14 útvonalon található.

xcopy c:\v14 c:\adatok\nemetschek\allplan2004\ /s /v

A V14 és a telepített Allplan 2004 konfigurációjának összefésüléséhez módosítani kell néhány konfigurációs fájlt. A következőképpen kell módosítani a net\data.cfg fájlt, ahol be kell helyettesíteni az aktuális számítógép nevét:

SZÁMÍTÓGÉPNÉV \adatok\nemetschek\allplan2004

A net/user.cfg fájlban az felhasználónevek után szereplő számítógépnevet is ki kell cserélni az aktuális számítógép nevére. (Számítanak a kis- és nagybetűk!)

felhasználónév_1:SZÁMÍTÓGÉPNÉV::002:00000000:00000000
felhasználónév_2:SZÁMÍTÓGÉPNÉV::003:00000000:00000000
.....

A konvertálás sikeres végrehajtásához át kell még másolni az Allplan 2004 betűtípusait is a telepítési mappából a V14 átmásolt mappájába:

xcopy c:\adatok\nemetschek\allplan2004.ori\std\*.afn c:\adatok\nemetschek\allplan2004\std /v

Mivel a két verziónál eltérő formátummal rendelkezik a projekt-nyilvántartási fájlt, ezért törölni kell a V14 eredeti fájlját.

del c:\adatok\nemetschek\allplan2004\net\project.dat /y

Ezzel be is fejeződött V14-es adatok beépítése a frissen telepített Allplan 2004 programba.

Projekt-nyilvántartás helyreállítása

Az Allplan a projekteket egy külön fájlban tartja nyilván. A konvertálás végrehajtásához létre kell hozni egy érvényes projekt-nyilvántartási fájlt. Szerencsére az Allplan szerviz programja, az Allmenü, erre a feladatra is tartalmaz egy segédeszközt:

 1. Indítsa el az Allmenü 2004 alkalmazást: Start Programok Allplan 2004Allmenü 2004.
 2. Menjen a Szerviz menübe és kattintson a Hotline eszközök menüpontra.
 3. A párbeszédpanelben jelölje ki a reorg: Projekt-nyilvántartás reorganizálása elemet.
 4. Kattintson az OK gombra.
 5. A megjelenő párbeszédpanelben jelölje ki a Projekt nyilvántartási adatok visszaállítása elemet.
 6. Kattintson az OK gombra.

Az Allmenü megkeresi a projektmappában az összes projektet és létrehozza a nyilvántartási fájlt.

Projektek konvertálása

Allplan 2004 sajnos még nem tartalmaz olyan eszközt, amellyel az összes projektet egyszerre lehetne konvertálni, ezért azok átalakítását egyesével kell végrehajtani.

 1. Indítsa el az Allplan 2004 programot: Start Programok Allplan 2004Allplan 2004.
 2. Kattintson a Projekt megnyitása funkcióra a Fájl menüben.
 3. A Projekt kiválasztása párbeszédpanelben válassza ki az első projektet a listából és kattintson az OK gombra.
 4. A program konvertálja a projektet.
 5. Ismételje meg a 2-4. pontokat a többi projekt konvertálásához.

A program figyelmeztetést jelenít meg azoknál a rajzfájloknál, melyek olyan adatokat tartalmaznak, melyek nem alakíthatók át teljes egészében, vagy eredeti formájukban.

Felhasználói adatok konvertálása

Minden egyes felhasználóhoz tartozik egy névtelen privát projekt, ill. az összes felhasználó számára biztosított a privát útvonal használata szimbólumok, objektumok stb. mentésére. Ezen adatokat is át kell konvertálni az új verzióra.

 1. Indítsa el az Allmenü 2004 alkalmazást: Start Programok Allplan 2004Allmenü 2004.
 2. Kattintson a Workgroupmanager menüben a Másik felhasználó-mappa menüpontra.
 3. A párbeszédpanelben válassza ki a local bejegyzés alatti, következő felhasználót és kattintson az OK gombra.
 4. Indítsa el az Allplan 2004 programot: Start Programok Allplan 2004Allplan 2004.
 5. Várja meg, míg a konvertálás befejeződik és lépjen ki az Allplan 2004 programból.
 6. Ismételje meg a 2-5. pontokat a többi felhasználóval is.

A program figyelmeztetést jelenít meg azoknál a rajzfájloknál, melyek olyan adatokat tartalmaznak, melyek nem alakíthatók át teljes egészében, vagy eredeti formájukban.

Ha végzett az összes projekttel és felhasználóval, akkor a v14-es adatok mostantól már Allplan 2004-es formátumban vannak.

Konvertálás Allplan 2008 verzióra

A konvertálás második lépéséhez telepíteni kell az Allplan 2008 hálózatos verzióját, Workgroupmanagerrel együtt. Ezután módosítani kell a megfelelő konfigurációs fájlokat, hogy azok megfeleljen annak a számítógépnek, amelyen a konvertálás lesz végrehajtva. Ezt követi majd a konvertálás

Allplan 2008 telepítése

A telepítéshez szükségünk lesz az Allplan 2008 telepítő lemezére, vagy letölthetjük a Nemetschek ftp kiszolgálójáról vagy a következő címről: http://download.nazca.hu/Allplan/2008/2008.0c/CD/

A telepítéshez szükséges mappát és megosztást már létrehoztuk korábban (lásd az előző oldalon).

A telepítés leírása megtalálható az Allplan 2008 dokumentációjában. A telepítéshez a következő beállításokat használtuk:

 • Új telepítés
 • Telepítés Workgroupmanagerrel: be
 • Programmappa: c:\program files\nemetschek\allplan2008
 • Központi fájlmappa: c:\adatok\nemetschek\allplan2008
 • Telepítési típus: Szokásos

Telepítés utáni lépések

Mivel a már Allplan 2004-es verzióban vannak az adatok ezért először át kell nevezni az Allplan 2008 hálózati mappáját.

rename c:\adatok\nemetschek\allplan2008 allplan2008.ori

Ezután át kell nevezni az Allplan 2004 hálózati mappáját Allplan 2008-ra, hogy a 2004-es verzió adataihoz férjen hozzá az Allplan 2008.

rename c:\adatok\nemetschek\allplan2004 allplan2008

Az Allplan 2004 és a telepített Allplan 2008 konfigurációjának összefésüléséhez módosítani kell néhány konfigurációs fájlt. A következőképpen kell módosítani a net\data.cfg fájlt, ahol be kell helyettesíteni az aktuális számítógép nevét:

SZÁMÍTÓGÉPNÉV \adatok\nemetschek\allplan2008

A net/usralias.dat fájlhoz hozzá kell adni az éppen bejelentkezett felhasználót (Windows felhasználónév).

TARTOMÁNY\felhasználónév:sysadm

Ezzel a bejegyzéssel a bejelentkezett Windows felhasználó Allplan rendszergazda lesz.

Mivel a két verziónál eltérő formátummal rendelkezik a projekt-nyilvántartási fájlt, ezért törölni kell a V2004 fájlját.

del c:\adatok\nemetschek\allplan2008\net\project.dat /y

Ezzel be is fejeződött V2004-es adatok beépítése a frissen telepített Allplan 2008 programba.

Projekt-nyilvántartás helyreállítása

Az Allplan a projekteket egy külön fájlban tartja nyilván. A konvertálás végrehajtásához létre kell hozni egy érvényes projekt-nyilvántartási fájlt. Szerencsére az Allplan szerviz programja, az Allmenü, erre a feladatra is tartalmaz egy segédeszközt:

 1. Indítsa el az Allmenü 2008 alkalmazást: Start Programok Allplan 2008Allmenü 2008.
 2. Menjen a Szerviz menübe, és kattintson a Hotline eszközök menüpontra.
 3. A párbeszédpanelben jelölje ki a reorg: Projekt-nyilvántartás reorganizálása bejegyzést.
 4. Kattintson az OK gombra.
 5. A megjelenő párbeszédpanelben jelölje ki a Projekt nyilvántartási adatok visszaállítása bejegyzést.
 6. Kattintson az OK gombra.

Az Allmenü megkeresi a projektmappában az összes projektet és létrehozza a nyilvántartási fájlt.

Konvertálás végrehajtása manuálisan

A projektek és a felhasználói adatok konvertálása hasonlóan történik az Allplan 2004 verzióval (lásd az előző oldalon), azonban az Allplan 2008 már tartalmaz egy eszközt, amely segítségével az összes projektet egyetlen lépésben is át lehet alakítani az aktuális verzióra.

Projektek konvertálása automatikusan

Az összes projekt egyetlen lépésben való konvertáláshoz:

 1. Kattintson az Allmenüben a Szerviz -> Parancssor menüpontra.
 2. Adja meg a következő parancsot és fogadja el az ENTER billentyűvel:
  allplan_2008.exe -d 2008 #
 3. Válaszoljon a következő üzenetre az Igen gombbal, hogy végrehajtsa az összes projekt adatkonvertálását. Először az adatkonvertálás befejezése után lehet bármelyik munkaállomáson elindítani az Allplan 2008 programot.