Induló vállalkozásoknak: szervezet-felépítés, új társaság létrehozása

Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor.
Semmiképpen nem egy általános érvényű, mindenkire vonatkozó sablonnal kívánunk szolgálni, hiszen minden vállalkozás más és más. Szívesebben mutatunk ízelítőül egy esettanulmányt, hogy is épült fel egy általunk menedzselt társaság.

Meglévő vállalkozásoknak: változás-kontroll, működő társaság fejlesztése

„Az emberiség történetében még soha ennyi változás nem fordult elő. Ezek a változások valamennyiünket érintenek ebben a társadalmi örökségben, amit a kultúrák felhalmozódása jelent.” Huczynski és Buchanan (1922)
Ahogy azt a fenti sorokban is olvashattuk, a változások törvényszerűségét és a hozzájuk való alkalmazkodás szükségszerűségét már rég felismerték. Ma már a szervezetek életben maradása és emberek élete, egzisztenciája múlik a fejlődés képességének minőségén.

Üzleti mediáció: konfliktus kezelés, társaságok közti kommunikáció

Mindennapi életünk, így vállalkozásaink életének is szerves része, hogy problémás helyzetekkel kerülünk szembe. A gazdasági kapcsolatok számtalanszor generálnak konfliktusokat. A kialakult konfrontációt azonban mindenki másképpen oldja meg. E megoldások aztán vagy megnyugvást, vagy újabb és újabb összeütközést generálnak. Hazánkban a viták megoldásának legelterjedtebb módja, a vitás ügy bírósági úton történő rendezése. A mediáció az alternatív konfliktusmegoldás egyik formája, melynek során egy semleges harmadik fél, a mediátor elősegíti a vitában álló felek kölcsönösen elfogadható megegyezését, a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljárás célja, olyan egyezség keresése, amellyel mindkét fél elégedett és így egyik fél sem érezheti magát vesztesnek.