Allplan Service Release 2015-1

A Nemetschek kiadta az első Service Releast az Allplan 2015-0 programhoz (2014.11.11). Ha a programban be van kapcsolva az automatikus frissítés, akkor az Allplan 2015-0-x indításakor ez automatikusan települni fog. Ha nincs, akkor manuálisan kell a frissítést végrehajtani.

A frissítés egyetlen fájlból áll:

 • Allplan 2015-1.zip

A telepítést követően az Allplan program verziója a következőre fog változni: 28.511.4327.607

A frissítés telepítése után ezt itt ellenőrizheti: AllmenüInformációVerzió.

Megjegyzés: Az Allplan Service Release 2015-1 csak teljes telepítőként érhető el. Ennek megfelelően a letöltött fájl közel 2GB méretű.

Kiadási megjegyzések

A kiadási megjegyzések eredeti változatát angolul itt és németül itt lehet elolvasni.

Általános

 • A Quality Reporter által küldött különféle jelentések feldolgozásával és kijavításával megnöveltük az Allplan stabilitását.
 • Erőforrásokkal rendelkező asszisztensek beolvasása és váltása gyorsabb lett.
 • A változtatások az ‘Egyéni vetület’ párbeszédpanelben azonnal ábrázolva lesznek az aktív ablakban.
 • A ‘Családi ház’ projektsablonnál most nem csak az alaprajzi rajzfájlok, hanem a födém rajzfájlok is előre be vannak állítva forrásrajzfájlként a nézetekhez.

Telepítő

 • A V2015-0 óta már rendelkezésre álló projektsablonok miatt az elavult projektstruktúrák most kikerültek a programból.
 • A textúrák a licenctől függetlenül mindig telepítve lesznek.

Workgroup

 • A aktualizálásra zárolt rajzfájlok meg lesznek jelölve az építménystruktúrában.

Építménystruktúra, rajzstruktúra

 • Az építménystruktúra asszisztensekben a szövegek és a lokalizálások javítva lettek.
 • Üres építménystruktúra létrehozásánál javítva lett a 10 rajzfájl automatikus hozzárendelése.
 • A már használatban lévő rajzfájlok építménystruktúrához rendelésekor megjelenő üzenet javítva lett.
 • Workgroup online esetén a forrásrajzfájlok kiválasztása a jelentésekhez javítva lett az építménystruktúra származtatásokban.
 • Az építménystruktúrában a ‘Magasság fent’ és ‘Magasság lent’ oszlopokban a duplakattintás megnyitja a ‘Síkok hozzárendelése’ párbeszédpanelt.
 • Az ‘Építménystruktúra’ (balra) és ‘Építménystruktúra származtatások’ (jobbra) struktúrafákat most külön lehet aktiválni/deaktiválni; ennek köszönhetően a rajzfájlok kiválasztása és státusza megmarad.
 • Az építménystruktúrában a csomópontok aktiválása/deaktiválása egységesítve lett a rajzfájlstátuszok változtatásánál.
 • Az építménystruktúrában az egyes rajzfájlok számok megadásán keresztüli gyorskeresésénél most a SZÓKÖZ billentyű megnyomásával kiválaszthatja a rajzfájlt.
 • Hogyha a ‘Projektalapú megnyitás’ beállításaiban ki van kapcsolva a ‘Rajzstruktúra megjelenítése’ opció, akkor most deaktiválva lesznek a funkciók a részletablakok létrehozásához és módosításához.
 • Az építménystruktúra/rajzstruktúra aktuális beállítása most figyelembe lesz véve a ‘Rajzfájl szerkesztése’ funkciónál a tervelrendezésben.
 • Az építménystruktúra/rajzstruktúra aktuális beállítása most figyelembe lesz véve az ‘Objektumkezelő-adatok importálása’ funkciónál.
 • Deaktivált ‘Rajzstruktúra megjelenítése’ opció esetén nem lehet kiválasztani az ‘XRef-rajzfájl szerkesztése’ funkciót.
 • Projektalapú megnyitás; duplán kattintással egy struktúraszintre most megnyithatja azt.
 • A síkkezelő megnyitásánál megszűnt a kérdés a síkhivatkozással rendelkező összes rajzfájl aktualizálása után.
 • Az építménystruktúrában a rajzfájlok, ill. tervek hozzárendelésénél most a már hozzárendeltek ki lesznek bontva és meg lesznek jelölve.
 • A rajzfájlokat ismét át lehet nevezni egérkattintással az építménystruktúrában.

Nézetmódok

 • A kamera horizontális igazítása az aktív ablakban most az összes nézetmódban lehetséges, és egyaránt a helyi menün keresztül és billentyűparanccsal.
 • Az összes standard nézetmódhoz meghatározhat billentyűparancsokat; így az aktív ablakban gyorsan válthat a nézetmódok között.
 • Az összes nézetmód (standard és felhasználói) megjelenik az Allplan Nézet – Nézetmódok menüjében; a kiválasztás az aktív ablakra érvényes.

RT Render nézetmód

 • ‘RTRender’ nézetmódban meg lehet határozni a számítási lépések számát. A renderelési folyamat befejeződik, mihelyt elérte ezt.
 • ‘RTRender’ nézetmódnál meg lehet határozni a számítás időtartamát. A renderelési folyamat befejeződik, mihelyt elérte ezt.
 • ‘RTRender’ nézetmódnál meg lehet határozni a renderelési minőséget. A renderelési folyamat befejeződik, mihelyt elérte megfelelő zajszintet.
 • Az ‘RTRender’ palettán végrehajtott változtatások a legközelebbi számítási lépésnél lesznek figyelembe véve; a számítás nem fog többé újraindulni.
 • ‘RTRender’ nézetmódnál a hardvertől függően be lehet állítani a CPU teljesítményt. A fennmaradó teljesítményt a renderelés közben használhatják más alkalmazások.
 • Az összes releváns render információ és stop kritérium ábrázolva lesz az ‘RTRender’ ablakban. Ezt a információt igény esetén el lehet rejteni.
 • ‘RTRender’ nézetmódnál a virtuális alapsíkot végtelenül is ábrázolhatja.
 • ‘RTRender’ nézetmódnál javítva lett az expozíció automatika: A ‘zajszint’ változtatása a legközelebbi számítási lépésnél figyelembe lesz véve.

Sketch nézetmód

 • ‘Sketch’ nézetmódnál a “Felületütközések eltávolítása’ – ‘Szög’ (hasonlóan a takarás-számításhoz) és ‘Érzékenység’ paraméterekkel lecsökkentheti a látható éleket; ezzel íves felszíneknél jobb eredmény érhető el.
 • ‘Sketch’ nézetmódnál az élek láthatósága a ‘Részletezettség’ (hossz képpontban) paraméterrel szabályozható.
 • ‘Sketch’ nézetmódnál az ‘Élek túlnyúlása’ (hossz képpontban) paraméterrel a vázlatot természetesebben alakíthatja ki.

Animáció nézetmód

 • Az ‘Animáció” nézetmód palettáján kiválasztható a felszínek interpolációja.
 • Az ‘Animáció” nézetmód palettáján beállítható az élek vastagsága képpontban.

Beállítások

 • Beállítások – Munkakörnyezet – Megjelenítés: A ‘Képfrissítési frekvencia navigáció módban’ opció kiegészült az 5, 10, 15 értékekkel; a beállítási lehetőség ki lett bővítve.

Felszínek adatkonvertálása

 • NDW dokumentumok korábbi 2012, 2013 és 2014 verziókba mentésekor a felszínek és előnézetek automatikusan a régi verzióba lesznek konvertálva.
 • Az Allmenü – Rajzfájlok konvertálás korábbi verzióba funkciójában a mappában és almappákban található összes felszín és előnézet automatikusan a régi verzióba lesz konvertálva.
 • A felszínek (elemszínekből) Version 2014 kedvencként való mentésénél a felszínek automatikusan konvertálva lesznek.

Alap

Általános

 • A projektek létrehozásánál már csak projektsablonokat lehet kiválasztani. Az elavult projektstruktúrák kikerültek a programból.
 • Amikor egy projekt létrehozásánál vagy módosításánál a fóliastruktúrát ‘irodáról’ átállítja ‘projektre’, akkor ez megint úgy fog viselkedni, mint korábban az Allplan 2013 verzióban: Az extern fóliák is a projektbe lesznek másolva.
 • A ‘Fóliastátusz megváltoztatása’ funkció ki lett bővítve, kiegészült az új ‘látható zárolt, nem látható megtartása’ opcióval.
 • A ‘Dokumentumok közötti másolás, áthelyezés’ funkciónál a rajzfájlválasztás javítva lett.
 • A ‘látható, zárolt’ státuszú fóliákon lévő kitöltések most ábrázolhatók úgy, mint a passzív rajzfájlok kitöltései.
 • A ‘Mód’ megjelenítése az állapotsorban megszűnt.
 • A ‘Tulajdonságok’ palettán az elemkijelölésnél javítva lett a fogók ábrázolása.
 • Az CTRL+A billentyűparanccsal végrehajtott elemkijelölésnél a javítva lett a fogók ábrázolása.
 • A fogók kijelölése és a hozzátartozó beviteli mezők javítva lettek.
 • A szálkereszt most a fogók felett is ábrázolva lesz.
 • Elemcsoportoknál most meg lesznek jelenítve a fogók.
 • A bitképfelületek proporcionális torzítása fogókkal javítva lett.
 • Azok a stílusfelületet tartalmazó XRefek, amelyek egy másik projektből lettek az aktuálisba beszúrva, most az aktuális projektben lévő rajztípus beállításai szerint lesznek ábrázolva.
 • A zárolt fóliákon lévő kitöltések most ugyanúgy viselkednek, mint a passzív rajzfájlokban lévő kitöltések.
 • Az acélszerkezet szimbólum könyvtárban ‘HEB 2D’ – ‘Acél profil kerekített’ – ‘HEB 450 kerekített’ elemnél a dupla, egymás felett fekvő vonalak el lettek távolítva.

Konstrukció

 • A ‘Másolás’ és ‘Eltolás’ funkcióknál a munkamód javítva lett.
  A ‘Másolás’ és ‘Eltolás’ funkcióknál a munkamód javítva lett a szögugrás használata esetén.
  A 2D elemeket megint lehet szerkeszteni az ‘Elem stacionálása’ funkcióval.

Méretvonal

 • A méretvonalaknál a ‘Referenciapont módosítása’ funkcióban javítva lett a méretvonalak kijelölése.

Tervelrendezés

Kiadási tartomány

 • A ‘Tervek kiadása’ funkcióban most a készen meghatározott tervhez meghatározhat egy olyan kiadási tartományt, amelyet ki szeretne nyomtatni.
 • Ezt a tartományt nem csak téglalapként, hanem tetszőleges poligonként is meg lehet adni.
 • A kiadási tartományon kívüli adatok el lesznek rejtve.
 • A kiadási tartomány helyesen lesz kinyomtatva (még vektor illesztőprogrammal is).
 • Az illeszkedő oldalformátum a kimeneti eszközhöz meghatározható manuálisan.
 • A legjobb oldalformátum a kimeneti eszközhöz kiválasztható automatikusan.
 • Az oldal bal alsó sarokpontjának távolsága megadható manuálisan.
 • A kiadási tartomány tetszőlegesen eltolható az oldalon.
 • A kiadási tartomány meghatározása csak az aktuális nyomatra érvényes; kötegelt nyomtatása nem lehetséges.
 • A kiadási tartomány tetszőleges oldalformátumhoz hozzáilleszthető (‘Igazítás papírhoz’ opció) vagy egy
 • tetszőleges faktorral torzítható.
 • A kiadási tartomány nyomtatása után az összes beállítás vissza lesz állítva.
 • A kiadási tartományt archiválni is lehet.
 • A kiadási tartományt egy fájlba is ki lehet nyomtatni.
 • Az Exchangenél most megint fel lehet tölteni olyan fájlokat, amelyek fájlnevei különleges karaktereket tartalmaznak.
 • A ‘Tervelem’ funkcióban most az utoljára kiválasztott forrás (rajzstruktúra, építménystruktúra, építménystruktúra származtatások) lesz előre beállítva a legközelebbi megnyitásnál.
 • A ‘Tervelemek listázása’ funkcióval, ill. a tervelemek ‘Tulajdonságok’ palettájával át lehet definiálni a kitöltések színét.
 • A ‘Tervelemek listázása’ funkciónál javítva lett a fogd és vidd módszer (hasonlóan a ‘Fal’ párbeszédpanelhez.).
 • A ‘Tervelemek listázása’ funkciónál javítva lett egy üzenet.
 • A ‘Tervek kiadása’ funkciónál az utoljára kiválasztott nyomtatási profil marad előre beállítva a következő tervhez, amíg meg nem változtatja azt.
 • A nyomtatás előtt most előre meghatározhatja a kitöltések színeit.
 • ‘Tervelrendezés’ módban most kitöltésvonalakat is rajzolhat.
 • Tervablak: Ha a szűrő eszköztáron aktív a ‘Kiválasztási lehetőség többértelműség esetén’ opció, akkor a ‘Fólia-láthatóság átvitele’ funkciónál és egymás felett fekvő tervelemeknél kiválaszthatja azt a rajzfájlt, amelynek láthatóságát át szeretné venni.
 • A ‘PDF adatok exportálása’ funkciónál most használhatja az új ‘Dokumentum exportálása magasabb minőségben’ opciót.
 • Ha a ‘PDF adatok exportálása’ funkciónál aktív a ‘Dokumentum exportálása magasabb minőségben’ opció, akkor nem szükséges paraméterek zárolva lesznek.

Kiegészítő modulok

Modellezés 3D

 • Az extrudálás abszolút koordinátákkal az izometriában javítva lett.
 • A legalább szakma és anyag attribútummal ellátott 3D testeket ki lehet értékelni különböző szakma és szerkezetkész jelentésekben.

Objektumok

 • Az ‘Elhelyezett objektumok frissítése könyvtárból’ funkció neve korrigálva lett.

Építészet

Falak, nyílások, építőelemek

 • ‘Fal’ párbeszédpanel
 • A ‘Fal’ párbeszédpanelt most fel lehet nagyítani.
 • A gombok a ‘Fal’ párbeszédpanelben újra lettek rendezve.
 • A falrétegeket áthelyező funkciók újra lettek rendezve.
 • A falrétegeket eltoló, törlő, beszúró és megfordító funkciók most a Teljes panellapon is elérhetők.
 • Az oszlopfejléc mellett jobbra az elválasztóra duplán kattintva az oszlop kiszélesedik.
 • A ‘Fal’ párbeszédpanel táblázataiban most lehetséges a többszörös kiválasztás.
 • A ‘Fal’ párbeszédpanel összes panellapjához meg lett határozva egy legkisebb méret.
 • Egyes falrétegek átvehetők egy másik falról a grafikus ablakban.
 • A faltengely változtatásakor nem lehet a fal vastagságát megváltoztatni.
 • A ‘Fal’ párbeszédpanelben egy vagy több falréteg is áthelyezhető fogd és vidd módszerrel.
 • A ‘Fal’ párbeszédpanel elemleírásaiban a szövegek javítva lettek és ki lettek bővítve.
 • A ‘Fal’ párbeszédpanelben a ‘Teljes’ panellap most alacsonyabb felbontás mellett is helyesen lesz ábrázolva.
 • Az ‘Installációs építőelem’ párbeszédpanel a ‘Fal’ párbeszédpanelhez hasonlóan ki lett bővítve.
 • A standard beállítások az ‘Installációs építőelem’ funkcióhoz javítva lettek.
 • Az ‘Tetőhéjazat’ párbeszédpanel a ‘Fal’ párbeszédpanelhez hasonlóan ki lett bővítve.
 • Az ablak- és ajtónyílások bélése most részben fekhet a nyíláson kívül.
 • A ‘Nyílásmodellező’ párbeszédpanelben most megint ki lehet választani előnézetként az ‘Animáció’ nézetmódot; most a ‘Takart’ nézetmód is lehetséges.
 • Az abszolút szintmagasságokkal meghatározott oszlopok magasságának számítása javítva lett.

Helyiségek, felületek, szintek

 • A kiépítésfelületek rétegeinek átvétele asszisztensekről javítva lett.
 • A kiépítésfelületek átvételénél most a pipetta meg lesz jelenítve a szálkeresztnél.
 • Az egyénileg létrehozott katalógusoknál most az ‘Anyagnév’ bejegyzést át lehet nevezni.
 • A ‘DIN 277, Nettó alapterületek’ jelentés aktivált ‘Összes grafikát ezzel a tollal és színnel’ opció esetén többé nem lesz hatással az építészelemek formátum tulajdonságaira.

SmartParts

 • Az azonos objektumok eltolása javítva lett.
 • A SmartPart objektumok ‘Beállításai’ között most megtalálható a script- és programverzió.
 • Az új ‘SmartPart verzió átvitele’ funkcióval felkonvertálhatja a korábbi verziók SmartPart objektumait az aktuális verzióra.
 • Az új ‘Fénykupola, kerek’ SmartPart a ‘Fénykupola SmartPart’ funkcióban választható ki.
 • Az új ‘Billenőkapu’ SmartPart a ‘Ajtó, kapu SmartPart’ funkcióban választható ki.
 • Az új ‘Zsalu’ SmartPart a ‘Napvédő SmartPart’ funkcióban választható ki.
 • Az új fogantyú vasalatot az ablak és ajtó SmartPart objektumokhoz lehet használni.
 • A SmartPart objektumok 2D ábrázolásához egy további részletezettségi szint lett hozzáadva.
 • A ‘Bezárás’ gomb az összes SmartPart palettához hozzá lett adva; ezzel be lehet befejezni a módosítást.
 • Különböző meglévő jelentések lettek javítva, ill. kiegészítve.
 • Meglévő tartalmak (content) aktualizálva lettek.
 • A tartalmak (content) új objektumokkal lettek kibővítve.

Vizualizálás

Animáció

 • A javított paletta és panellap elnevezések, valamint a megszűnt felesleges expander intuitív munkamódot tesz lehetővé.
 • Az Allplan újraindítása után a renderelési beállítások mentésre kerülnek. A kedvencként való mentésre többé nincs mindig szükség.
 • A kezelés megkönnyítésére az Animáció modulban az összes új paletta most tartalmazza a ‘Bezárás’ gombot.
 • Új felszínek intuitív létrehozása és mentése: Az OK gombra kattintva automatikusan megnyílik a ‘Fájl mentése’ párbeszédpanel.
 • A felszínek meghatározása közben a lerenderelt előnézet látható marad a paletta görgetése esetén is.
 • A ‘Környezet’ palettán a kedvenceket most *.envfa formátumban el lehet menteni és be lehet olvasni; így gyorsan lehet az egyes napszakok között váltani.
 • A ‘Derítőfény’ a ‘Környezet’ palettán most már kihat a fizikai égboltra, háttérképre és a HDR képekre is. Így jobb eredményt lehet elérni, különösen az indirekt módon megvilágított felületeknél.
 • ‘Kameraútvonal’ és ‘Projektfény beállítása’ paletta: Amikor a palettán egy kamerára, ill. fényforrásra mutat, akkor az a grafikus ablakban jelölőszínnel lesz ábrázolva.
 • Új eszköztárak funkciókkal a kamera és nézet meghatározásához ikonként és szöveggel; ezek a funkciók most könnyebb azonosítást és kiválasztást tesznek lehetővé.
 • A ‘Projektfény beállítása’ palettán a változtatások azonnal ábrázolva lesznek az animációban, anélkül hogy a palettát be kellene zárni.
 • A ‘Kameraútvonal beállítása’ funkcióban megváltozott az idősáv formátuma; most percek, másodpercek és tizedmásodpercek lehetségesek.
 • A padlófelülethez kötött objektumokat tartalmazó rajzfájlok beolvasása gyorsabb lett.
 • A ‘Kép renderelése’ vagy ‘Film felvétele’ funkciókban a renderablakban meg lesz jelenítve az eltelt idő.
 • Egységes párbeszédpanel a kedvencek mentéséhez és beolvasásához a ‘Kép renderelése’, ‘Nézetmódok’, “Projektfény beállítása’, ‘Kameraútvonal beállítása’, ‘Felszín beállítása’, ‘Egyéni felszínek hozzárendelése 3D-, építészelemekhez’ és ‘Környezet’ funkcióknál.

Építőmérnök

Asszociatív nézetek

 • Hogyha a metszetvonalat egy asszociatív nézetben, amely 2D-be lett konvertálva, megváltoztat a ‘Távolság módosítása’ funkció segítségével, akkor most meg fog történni annak a metszetnek az aktualizálása, amely erre a metszetvonalra vonatkozik.
 • Az asszociatív nézetekben a szövegmutatók helyesen lesznek módosítva a hálóelhelyezések módosításánál.

Köracél

 • Hogyha a méretvonaltípus ‘pozíció szimbólumokról’ át lesz állítva ‘legyezőre’, akkor szövegmutatók lesznek kialakítva, feltéve hogy aktiválva van az ‘Automatikus szövegmutató’ opció.
 • Hogyha egy elhelyezési szövegnél utólag ábrázolni szeretné a mutatóvég szimbólumot, akkor most mindig az utoljára beállított lesz felajánlva.
 • A felületi vasalásban most az elhelyezési paraméterekben a ‘Pozíciószámnál’ legalább egy opció előre be lesz állítva.
 • A ‘Tulajdonságok’ palettán keresztül az ‘elhelyezési egyenes újbóli meghatározása’ esetén és ‘a vasalás távolságánál’ az elhelyezési távolság helyesen lesz kiszámítva.
 • ‘Vasalak’ – ‘Egyéni alak’ esetén a ‘Kampó a végén’ jelölőnégyzet többé nem lesz automatikusan aktívra állítva.
 • A vasalási felirat tulajdonságai át lesznek véve az asszisztensekről.
 • A ‘Méretvonal/Elhelyezési szöveg’ méretvonalának formátum tulajdonságai módosíthatók a palettán.
 • A tulajdonságok asszisztensről való átvételénél a kitöltés nem lesz többé létrehozva a rajzfájlban.
 • A kivonat a nézethez illeszkedve lesz torzítva.
 • Azonos geometriájú vasak azonosítása javítva lett.

Háló

 • A beállításokban a lehetséges opciók a háló szabásvázlat kengyelhálóihoz és távtartóihoz érthetőbben vannak elmagyarázva.
 • A háló felirat mutatója optimalizálva lett.
 • Kengyelhálók lerakásánál a fuga az elhelyezésnél a maradékhosszakból lesz számítva.

Lokalizálás, építőmérnök

 • Poligonális elhelyezések pozíciószámának indexe függ a használt szabványtól.
 • A SANS 282 szabványhoz a hajlítási alakok és a jelentések ki lettek egészítve.
 • A svájci háló szabásvázlatban a távtartó SmartPart objektumok is ki lesznek értékelve.
 • A németek, osztrákok, csehek és a szlovákok keresztmetszetsorai közé be lett illesztve a megváltozott geometriájú B257 raktári háló.
 • A német keresztmetszetsorban meg lett változtatva az acélminőség elnevezése és a magas duktilitású raktári hálók hálótípusa.
 • Hogy hogyan lehet az új keresztmetszetsorokat használni, megtalálja az “Újdonságok az Allplan 2015-1-ben” dokumentumban.

Statika

 • Frilo: A PLT és SCN programok a hozzátartozó Allplan szabvánnyal indulnak el.
 • Frilo: A PLT és SCN programok többrétegű falaknál csak a teherhordó falréteget használják.
Kategóriák: Allplan, Informatika | Címkék: , , , , | Comments Off on Allplan Service Release 2015-1

Comments are closed.